Nixie Tube Manufacturer

Výroba a prodej digitronů

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní stránka

Nixie Tube Manufacturer

Email Tisk PDF

Chtěl bych Vám zde představit svou výrobu digitronů, kompletní návod výroby, dodavatelskéhý řetězec všech materiálů a komponentů a potřebné výrobní vybavení.

Výrobou digitronů se zabývám pouze pro soukromé účely a nikdy žádné digitrony zde prezentované nebudou prodávány. Toto je pouze soukromá prezentace mého zájmu.

Tady je video mého prototypu:

VIDEO prototypu Digitronu JP47/video prototype Nixie JP47

 

I would like to present my production of digitrons, complete production instructions, supply chain of all materials and components and the necessary production equipment.

I deal with digitron production only for private purposes and never any digitrones presented here will be sold. This is just a private presentation of my interest.

Here's a video of my prototype:

VIDEO prototypu Digitronu JP47/video prototype Nixie JP47